obratlový oblouk

Obratlový oblouk (lat. arcus vertebrae) je zadní část obratle. Na obratlovém oblouku rozlišujeme dva pedikly, dvě laminy a sedm výběžků:

  • pedikl (pediculus) – boční část obratlového oblouku, vycházející ze zadní části těla obratle,
  • lamina (syn.: ploténka) (lamina) – plochá ploténka, vzadu uzavírající obratlový oblouk,
  • trnový výběžek (processus spinosus) – spojuje laminy, míří dozadu a dolů, upínají se na něj svaly a vazy,
  • příčný výběžek (processus transversus) – místo úponu svalů, které zajišťují pohyb páteře, a také vazů, které ji stabilizují,
  • dolní kloubní výběžek (processus articularis inferior) – míří dolů, spojuje se s horním kloubním výběžkem následujícího obratle,
  • horní kloubní výběžek (processus articularis superior) – míří nahoru, spojuje se s dolním kloubním výběžkem předešlého obratle.

Viz také obratle.

Související příspěvky: