intracytoplazmatická injekce spermie

Intracytoplazmatická injekce spermie neboli ICSI (zkratka pochází z anglického názvu intracytoplasmic sperm injection) je jednou ze tří hlavních metod asistované reprodukce.

Nejprve je u ženy provedena stimulace vaječníků, aby v nich uzrál větší počet vajíček. Z vaječníků jsou poté odebrána zralá vajíčka. V laboratoři je pak do každého zralého vajíčka pod speciálně vybaveným mikroskopem vpravena jedna zdravá spermie. Výsledkem úspěšného oplodnění je zygota a následně embryo, které je později tenkou kanylou skrze děložní hrdlo přeneseno do dělohy.

ICSI se používá v případech, kdy je problém s kvalitou nebo počtem spermií, nebo pokud selhaly pokusy o umělé oplodnění.

Viz také intra-, cytoplazma, spermie, asistovaná reprodukce.