kanyla

Kanyla je dutá trubička, kterou lze zavést do těla, nejčastěji za účelem podání nebo odstranění tekutiny, případně odběru vzorků. Existují různý typy kanyl. V nemocnicích se nejčastěji používají intravenózní kanyly: kanyla tohoto typu je obvykle zavedena do žíly k zajištění žilního vstupu. Kanylu lze v žíle nějakou dobu ponechat, zvláště při potřebě opakovaných infuzí apod. Dalším často používaným typem je nosní kanyla – plastová hadička, která je zavedena do pacientova nosu a používá se k podávání kyslíku.