výživa nemocných

Výživa nemocných je rozsáhlé téma. Z pohledu dietoterapie lze různá onemocnění rozdělit na tři skupiny:

  1. nemoci, kde má dieta stále zásadní význam a onemocnění bez dietní edukace léčit nelze,
  2. nemoci, kde je dieta v léčbě důležitá, ale jejího významu ubývá,
  3. nemoci, kde dietní léčba svůj význam ztratila a je jen doplňková.

Do dietoterapie patří i prevence. Do této skupiny dietních postupů patří preventivní dietní postupy bránící vzniku diabetu mellitu 2. typu, aterosklerózy a eliminace vlivů vyvolávajících zhoubné nádory.

Viz také výživa, dieta, výživa zdravé populace.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Výživa nemocných