edukace občanů a pacientů

Pod pojmem edukace se rozumí „výchova“ pacienta k samostatnějšímu přístupu k onemocnění, kdy přebírá větší část odpovědnosti za zdraví. Edukace zahrnuje informace, které má pacient znát během poskytování zdravotních služeb i po propuštění do vlastního sociálního prostředí, nebo po přeložení do jiného zdravotnického zařízení.