edukace

Edukace v souvislosti s lékařstvím znamená „výchovu“ pacienta k samostatnějšímu přístupu k onemocnění, kdy přebírá větší část odpovědnosti za své zdraví. Edukace zahrnuje informace, které má pacient znát během poskytování zdravotních služeb i po propuštění do vlastního sociálního prostředí, nebo po přeložení do jiného zdravotnického zařízení.

Odvozené přídavné jméno je edukační.