denzita prsní tkáně

Denzita prsní tkáně (angl. breast density) je pojem, který lékaři používají k popisu množství tzv. husté prsní tkáně v porovnání s množstvím tukové tkáně v prsu na mamografickém snímku. Hustá prsní tkáň obsahuje více vaziva a žlázové tkáně než tuku. Lékaři rozlišují různé úrovně hustoty prsní tkáně – zjednodušeně řečeno od řídké až po velmi hustou tkáň. Čím větší je hustota prsní tkáně, tím obtížnější může být najít na mamografickém snímku zhoubný nádor (rakovinu prsu) nebo jiné změny.

Obrázek: Denzita prsní tkáně – ilustrace. V levé části obrázku je znázorněna „řídká“ prsní tkáň, v pravé části obrázku je znázorněna „hustá“ prsní tkáň. Zdroj: Case courtesy of Ian Bickle, Radiopaedia.org. From the case rID: 77169 [levá část obrázku]. Case courtesy of Ian Bickle, Radiopaedia.org. From the case rID: 77159 [pravá část obrázku].

Například Podle Americké radiologické společnosti (American College of Radiology, ACR) se denzita prsní tkáně dělí do čtyř stupňů:

  • BI-RADS a = tukový typ: na mamografickém snímku je vidět téměř kompletní tukové složení prsů (což odpovídá „řídké“ tkáni),
  • BI-RADS b = tukově žlázový typ: v prsu jsou vidět rozptýlené oblasti tzv. fibroglandulární denzity (v těch se nachází žlázová tkáň prsu),
  • BI-RADS c = žlázový skvrnitý typ: tzv. heterogenně denzní typ žlázy, kdy „skvrny“ na snímku mohou zastínit malé útvary (které by mohly být zhoubnými nádory),
  • BI-RADS d = denzní (velmi denzní) typ: prsní tkáň je extrémně hustá, což snižuje senzitivitu mamografie.

Viz také denzita, BI-RADS.