senzitivita (testu, vyšetření)

Senzitivita testu nebo vyšetření vyjadřuje, jak dobře dokáže daný test (či vyšetření) odhalit určitou nemoc nebo stav u lidí, kteří tuto nemoc nebo stav skutečně mají. Žádný test/vyšetření nemá 100% senzitivitu, protože u některých lidí, kteří dané onemocnění nebo stav mají, toto nebude zjištěno (jinými slovy, vyjde falešně negativní nález).

Viz také senzitivita (obecně), specificita (testu, vyšetření).