lobulární karcinom in situ

Lobulární karcinom in situ neboli LCIS (zkratka pochází z anglického názvu lobular carcinoma in situ) je označení pro uskupení abnormálních buněk, které se nacházejí ve výstelce (epitelu) lalůčku prsní žlázy. LCIS se jen zřídkakdy rozvine v invazivní nádor. Výskyt LCIS v jednom prsu však zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu v obou prsech.

Viz také karcinom, karcinom in situ, duktální karcinom in situ, lalůčky prsní žlázy.