karcinom in situ

Karcinom in situ neboli CIS (zkratka pochází z anglického názvu carcinoma in situ) je uskupení abnormálních buněk, které zůstávají v místě, kde vznikly (tzn. nerozšířily se). Tyto abnormální buňky však mohou dát vznik zhoubnému nádoru, tzn. začít se šířit do zdravé tkáně, která se nachází v jejich bezprostředním okolí.

Viz také karcinom, duktální karcinom in situ, lobulární karcinom in situ.