tumor-supresorový gen

Tumor-supresorový gen, antionkogen neboli nádorový supresor je gen, který reguluje některé důležité procesy během dělení buněk. Pokud se buňky nekontrolovaně dělí, vzniká zhoubný nádor. Je-li v tumor-supresorovém genu přítomna nějaká mutace, jeho funkce je buď omezena nebo úplně ztracena. V kombinaci s dalšími faktory to může buňce umožnit, aby se nekontrolovaně dělila. Někteří odborníci předpokládají, že ztráta funkce tumor-supresorových genů má na vzniku zhoubných nádorů větší podíl než aktivace onkogenů.

Konkrétními příklady tumor-supresorových genů jsou gen BRCA1 a gen BRCA2.