infuzní pumpa

Infuzní pumpa je zdravotnický prostředek, který v kontrolovaném množství dodává do pacientova těla tekutiny, například živiny nebo léky. Infuzní pumpy lze používat nejen v nemocnicích a v domovech pro seniory, ale také v domácnostech.

Konkrétním příkladem využití infuzní pumpy je podávání antiparkinsonik pacientům v pokročilých stadiích Parkinsonovy nemoci. Prostřednictvím tenkého katétru, který je spojen s malou přenosnou pumpou, je apomorfin (agonista dopaminu) subkutánně (pod kůži) a kontinuálně (nepřetržitě) dodáván do pacientova těla. Tímto způsobem lze dosáhnout stabilní hladiny léku a zlepšení jeho účinku.

Související příspěvky: