subkutánní

Subkutánní znamená buď „podkožní, pod kůží“ (o něčem, co se pod kůží již vyskytuje) nebo „podávaný pod kůži“ (o léku, který je pod kůži podáván, nejčastěji prostřednictvím injekce – například inzulin).