kontinuální

Kontinuální znamená „nepřetržitý“ nebo „plynulý“. Například kontinuální náhrada funkce ledvin je náhrada funkce ledvin, která je prováděna bez přerušení (kontinuálně), tzn. 24 hodin denně.