kontinuální

Kontinuální znamená „nepřetržitý“ nebo „plynulý“. Například kontinuální náhrada funkce ledvin je náhrada funkce ledvin, která je prováděna bez přerušení (kontinuálně), tzn. 24 hodin denně.

Opakem kontinuálního je intermitentní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz kontinuální.