biologická léčba

Biologická léčba je typ léčby, který k léčbě onemocnění využívá látky vyrobené z živých organismů. Tyto látky se buď mohou v těle vyskytovat přirozeně, nebo mohou být vyrobeny v laboratoři. V případě léčby zhoubných nádorů některé z těchto látek stimulují (povzbuzují) imunitní systém nebo jeho fungování naopak potlačují, aby pomohly tělu bojovat s nádorovým onemocněním. Jiné látky napadají jednotlivé nádorové buňky, což může pomoci zabránit jejich růstu nebo je přímo usmrtit. Látky používané v rámci biologické léčby mohou rovněž zmírnit některé nežádoucí účinky způsobené některými způsoby protinádorové léčby. Konkrétními příklady biologické léčby jsou imunoterapie (například s využitím cytokinů, protinádorových vakcín a speciálně připravených protilátek) a některé typy cílené léčby. Léčiva používaná při biologické léčbě jsou označována jako bioléčiva.

Viz také biologie.