haploidie

Haploidie znamená, že v buňce je přítomna jedna kompletní sada* chromozomů. U člověka jsou haploidní pouze pohlavní buňky, tedy vajíčka a spermie. Většina somatických (nepohlavních) buněk je diploidní.

* U člověka jedna sada chromozomů odpovídá 23 chromozomům, z toho je 22 autozomů (nepohlavních chromozomů) a 1 pohlavní chromozom.

Viz také diploidie, polyploidie, aneuploidie.