excize

Excize je odborný výraz pro chirurgické vyříznutí nevelké části tkáně, případně jen odebrání vzorku k laboratornímu vyšetření (při biopsii).

Odvozené přídavné jméno je excizní.

Viz také resekce.