resekce

Resekce je odborný výraz pro chirurgické vyříznutí části orgánu nebo větší části tkáně.

Odvozené přídavné jméno je resekční, odvozené sloveso je resekovat.

Viz také excize, resekce kořenového hrotu, resekční okraj.