resekce

Resekce je odborný výraz pro chirurgické vyříznutí části orgánu nebo větší části tkáně.

Odvozené přídavné jméno je resekční, odvozené sloveso je resekovat.

Viz také excize a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz resekce, resekční apod.