vejcovody

Vejcovody (lat. tubae uterinae) jsou součástí ženského reprodukčního systému. Levý vejcovod a pravý vejcovod plynule navazují na horní část dělohy. Vejcovody jsou trubicovité struktury, které propojují dělohu s vaječníky. Skrze vejcovody v pravidelných intervalech (tzn. přibližně jednou za měsíc) putuje do dělohy vajíčko, ať již oplodněné nebo neoplodněné.

Obrázek: Ženské vnitřní pohlavní orgány – pohled zepředu. (Zdroj: depositphotos.com)