nežádoucí účinek typu B

Nežádoucí účinek typu B je nežádoucí účinek léčivého přípravku, který není možné odvodit ze známého farmakologického účinku léku.

Nežádoucí účinky typu B jsou nepředvídatelné, jsou jen vzácně závislé na dávce, jsou spojeny s nízkou morbiditou a vysokou mortalitou, a jediným způsobem, jak jim lze (do budoucna) zabránit, je daný lék u konkrétního pacienta vůbec nepoužívat. Nežádoucí účinky typu B bývají někdy označovány jako lékové intolerance nebo lékové hypersenzitivní reakce.

Příklad: anafylaktická reakce po podání penicilinu.

Viz také nežádoucí účinek, nežádoucí účinek typu A.