nežádoucí účinek typu A

Nežádoucí účinek typu A je nežádoucí účinek léčivého přípravku, který vzniká jako následek přehnaného normálního farmakologického účinku léku při běžně používané dávce.

Nežádoucí účinky typu A jsou předvídatelné, obvykle jsou závislé na dávce, jsou spojeny s vysokou morbiditou a nízkou mortalitou, a po snížení dávky se zmírní nebo úplně vymizí.

Příklady: hypoglykemie po podání inzulinu, hypotenze po podání antihypertenziva.

Viz také nežádoucí účinek, nežádoucí účinek typu B.