idiosynkrazie

Idiosynkrazie je odborné označení pro některé rysy a/nebo vlastnosti chování, které se týkají jednotlivců nebo skupiny lidí a odchylují se od normy. Jedná se například o přecitlivělost na některé zvukové, světelné, pachové nebo i jiné podněty. V souvislosti s lékařstvím se obvykle hovoří o idiosynkratických nežádoucích účincích léků.

Odvozené přídavné jméno je idiosynkratický.

Viz také hypersenzitivita.