nežádoucí účinek

Nežádoucí účinek léčivého přípravku je odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená. Nežádoucí účinek může být již známý nebo dosud nepopsaný. Nežádoucí účinky léčivých přípravků se rozlišují zejména na závažné nežádoucí účinky a neočekávané nežádoucí účinky, a podle předvídatelnosti na nežádoucí účinky typu A a nežádoucí účinky typu B.

Podle četnosti výskytu se nežádoucí účinky rozlišují na:

  • velmi časté – vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů,
  • časté – vyskytují se u více než 1 z 100 pacientů,
  • méně časté – vyskytují se u více než 1 z 100 až 1 z 1 000 pacientů,
  • vzácné – vyskytují se u více než 1 z 1 000 až 1 z 10 000 pacientů,
  • velmi vzácné – vyskytují se u více než 1 na více než 10 000 pacientů.

Viz také vedlejší účinek, nežádoucí událost.