bronchokonstrikční test

Bronchokonstrikční test je konkrétním příkladem provokačního testu. Jeho účelem je zjistit stupeň dráždivosti dolních dýchacích cest, což se projevuje konstrikcí průdušek (tzv. bronchokonstrikcí) při vdechování látky, která takovou reakci u citlivých průdušek vyvolává. Takto zjištěná bronchiální hyperreaktivita je důležitá pro diagnózu mnoha respiračních onemocnění.

Samotný test spočívá v inhalaci (vdechování) aerosolu obsahujícího provokační látku (např. metacholin). Před zahájením testu, po jednotlivých inhalacích a na konci testu se provádí spirometrické měření. Cílem vyšetření je ověřit, zda při postupném vdechnutí předem určeného množství metacholinu dojde ke zúžení průdušek či nikoliv. Pokud během vyšetření dojde ke zúžení průdušek, po skončení testu (rovněž formou vdechovaného aerosolu) je pacientovi podán úlevový lék, který znovu rozšíří dýchací cesty (tzn. „napraví“ zúžení vyvolané provokační látkou). Celé vyšetření obvykle trvá půl hodiny až hodinu.