spirometrie

Spirometrie je vyšetření poskytované obvykle na pracovištích plicního lékařství. Jedná se o měření objemu vdechovaných a vydechovaných plynů, event. výdechové rychlosti. Tímto měřením lze posoudit funkci a výkonnost plic a rozlišit hlavní poruchy plicních funkcí a posoudit možnost jejich ovlivnění léčbou.

Viz také ergometrie, spiroergometrie.

Vyhledat „spirometrie“ na NZIP