inhalace

Inhalace je odborný výraz pro „vdechování“. V souvislosti s lékařstvím se používá zejména ve smyslu vdechování nějakého léku, který pak působí na dýchací cesty (např. při astmatickém záchvatu).

Odvozené sloveso je inhalovat, odvozené přídavné jméno je inhalační.