plegie

Plegie je úplná ztráta motorických funkcí, tzn. úplná neschopnost pohybu (úplné ochrnutí). Podle rozsahu ochrnutí se rozlišuje paraplegie, hemiplegie a kvadruplegie.

Pozor: Plegie není totéž co paralýza! (Paralýza nemusí být vždy úplná, může být i „jen“ částečná.)

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz plegie.