superinfekce

Superinfekce je druhá infekce nasedající na předchozí infekci. Superinfekci způsobuje jiný patogen než ten, který způsobil původní infekci.

Příkladem je bakteriální superinfekce jakožto komplikace u pacienta s chřipkou: chřipku sice způsobuje virus, ale do organismu pacienta se zároveň mohou dostat některé bakterie, které při oslabeném imunitním systému mohou vyvolat třeba zápal plic.

Viz také infekce.