bezvědomí

Bezvědomí (někdy též ztráta vědomí) je stav, kdy si člověk neuvědomuje sebe sama a okolní prostředí. Pacient nereaguje na žádné podněty. Odborný termín pro dočasnou ztrátu vědomí je synkopa. Bezvědomí může trvat již od několika sekund až po velmi dlouhou dobu a nastává v důsledku nedostatku kyslíku v mozku, k čemuž může dojít z různých důvodů.

Krátké bezvědomí je často vyvoláno dehydratací, nízkou hladinou cukru v krvi (viz glykemie) nebo nízkým krevním tlakem (hypotenzí). Synkopa však může být i známkou daleko vážnějšího problému, jako je např. srdeční arytmie nebo cévní mozková příhoda, dále závažná ztráta krve, úraz (zejména hrudníku nebo hlavy), nedostatek kyslíku v krvi či zneužívání drog nebo alkoholu.

Blížící se ztrátu vědomí mohou někdy naznačovat některé varovné příznaky. Patří mezi ně náhlá neschopnost reagovat na vnější podněty, nezřetelná řeč, zrychlená srdeční frekvence, závrať, pocit točení hlavy nebo zmatenost.

Viz také Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí.