Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí

Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí neboli GCS (zkratka pochází z anglického názvu Glasgow Coma Scale) je stupnice, kterou neurologové používají k rychlému a objektivnímu vyhodnocení pacientova stavu vědomí. Podle několika jednoduchých kritérií je vyhodnoceno skóre, které může nabývat hodnot od 3 (hluboké bezvědomí) až do 15 (plné vědomí).

Viz také kvantitativní poruchy vědomí.