synkopa

Synkopa neboli mdloba je ztráta vědomí a svalové síly, která se vyznačuje rychlým nástupem, krátkým trváním a spontánním zotavením. Synkopa je způsobena snížením průtoku krve mozkem, obvykle v důsledku nízkého krevního tlaku (hypotenze). Před ztrátou vědomí se někdy objevují příznaky, jako je závrať, pocení, bledá kůže, rozmazané vidění, nevolnost (nauzea), zvracení nebo pocit tepla.