acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha je rovnovážný stav mezi kyselými a zásaditými látkami v organismu (viz pH) – tedy rovnováha, které je dosaženo tvorbou a vylučováním těchto látek v takovém poměru, aby pH vnitřního prostředí bylo udržováno v přijatelných mezích. Na udržování acidobazické rovnováhy v těle se podílí zejména dýchací systém a vylučovací systém.

Viz také rovnováha, acidóza, alkalóza.