prodloužená mícha

Prodloužená mícha je poslední ze tří oblastí mozkového kmene. Nachází se mezi Varolovým mostem (nahoře) a plynule pokračuje v míchu (dole).