medikace

Medikace je jiný výraz pro medikamentózní léčbu.