vzácné onemocnění

Vzácná onemocnění jsou život ohrožující nebo závažná chronická onemocnění, jejichž prevalence je nižší než 5 osob z 10 000, a která jsou spojena s významným nárůstem morbidity a mortality nebo značným snížením kvality života postižených (definice podle Evropské komise). V současnosti je známo kolem 8 000 druhů vzácných onemocnění, která jen v rámci Evropské unie postihují přibližně 6–8 % populace, tj. 27 až 36 milionů lidí.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vzácná onemocnění