pandemie

Pandemie je epidemie infekčního onemocnění, které se šíří obyvatelstvem napříč velmi rozsáhlými oblastmi. Podle definice Světové zdravotnické organizace musí být splněny tři podmínky, aby epidemie mohla být prohlášena za pandemii:

  1. onemocnění je pro danou populaci nové,
  2. infekční agens způsobuje vážné onemocnění,
  3. infekce se velmi snadno šíří mezi lidmi.

Příklady pandemií ve 20. a 21. století: