kauzální léčba

Kauzální léčba je taková léčba, která je zaměřena na příčinu nemoci. Pro úspěšnou kauzální léčbu musí být splněny dva předpoklady:

  1. je známa příčina onemocnění,
  2. existuje lék či výkon, který příčinu i samotné onemocnění může odstranit.

Opakem kauzální léčby je symptomatická léčba.