monoklonální

Monoklonální doslova znamená „odvozený z jediného klonu“, což v praxi většinou znamená i „odvozený z jedné původní buňky“. Příklady:

  • monoklonální nádor = zhoubný nádor vzniklý z jediné „zvrhlé“ buňky,
  • monoklonální protilátky = protilátky odvozené z jediného původního klonu buněk,
  • apod.