vzteklina

Vzteklina je zoonotické virové onemocnění postihující centrální nervový systém. Je jednou z nejnebezpečnějších a nejzávažnějších zoonóz. Virus vztekliny se přenáší na člověka od nakaženého zvířete slinami, v praxi tedy nejčastěji pokousáním nebo přímým kontaktem. Bez včasného podání postexpoziční profylaxe je vzteklina ve 100 % případů smrtelným onemocněním.

Související příspěvky: