záření

Záření neboli radiace je obecné označení pro energii uvolňovanou ve formě částic nebo tzv. elektromagnetických vln. Mezi běžně se vyskytující zdroje záření patří sluneční paprsky (obsahující mj. ultrafialové záření), radon vyskytující se v životním prostředí, kosmické záření z vesmíru, případně některé druhy záření používané v lékařství (rentgenové záření, radioaktivní záření vznikající při rozpadu radionuklidů apod.). Některé typy záření mohou poškozovat buňky. Toho však lze využít i k léčebným účelům, např. při protinádorové léčbě.

Odvozené přídavné jméno je radiační.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz záření, případně radiace, radiační apod.