extrasystola

Extrasystoly jsou nejčastěji se vyskytující formou arytmie. Jedná se o údery srdce, které nejsou způsobeny impulzy ze sinoatriálního uzlu, ale vznikají předčasně v důsledku „falešných“ impulzů ze srdeční síně či oblasti kolem atrioventrikulárního uzlu, případně ze srdeční komory. Tyto údery narušují normální sinusový rytmus a jsou pociťovány jako palpitace („bušení srdce“), údery navíc nebo naopak výpadky v srdečním rytmu. Extrasystoly se mohou vyskytnout jako nepříjemný, ale v zásadě neškodný jev i u lidí se zdravým srdcem. Dočasné extrasystoly mohou být vyvolány stresem, vzrušením, požitím alkoholu nebo kávy, horečkou nebo poruchami koncentrace minerálních látek v krvi. V takových případech obvykle není nutná žádná léčba.

Extrasystoly, které vznikají v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, onemocnění srdečního svalu nebo srdeční selhání) je však nutné brát vážně. Je nutné zjistit přesnou příčinu vzniku extrasystol a léčit především základní onemocnění. Léčba samotných extrasystol obvykle není nutná.

Viz také systola.