systola

Systola je fáze srdečního cyklu, při které dochází ke kontrakci (stažení) srdeční síně (viz levá síň, pravá síň) nebo komory (viz levá komora, pravá komora). Opakem systoly je diastola.