systola

Systola je fáze srdečního cyklu, při které dochází ke kontrakci (stažení) srdeční síně nebo srdeční komory. Během systoly je ze srdce vypuzována krev do krevního oběhu. Opakem systoly je diastola.

Odvozené přídavné jméno je systolický.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz systola, systolický apod.