systola

Systola je fáze srdečního cyklu, při které dochází ke kontrakci (stažení) srdeční síně (viz levá síň, pravá síň) nebo komory (viz levá komora, pravá komora). Opakem systoly je diastola.
Vyhledat „systola“ na NZIP