sinoatriální uzel

Sinoatriální uzel neboli SA uzel (lat. nodus sinuatrialis) je řídící součástí převodního systému srdečního. Je tvořen shlukem specializovaných buněk, který má přibližně velikost olivové pecky. Sinoatriální uzel lze zjednodušeně označit za „centrální hodiny“ nebo „přirozený pacemaker“ lidského srdce, neboť udává srdeční rytmus.

Viz také atrioventrikulární uzel.

Související příspěvky: