základní onemocnění

Pojmem základní onemocnění označují lékaři jiné onemocnění, než je aktuální onemocnění nebo udávané potíže. Základní onemocnění však může časem vést k dalším onemocněním, která se pak označují jako přidružená onemocnění.

Příklad: U pacienta s diabetickou retinopatií je základním onemocněním diabetes mellitus, přidruženým onemocněním je diabetická retinopatie.

Viz také souběžné onemocnění, přidružené onemocnění.