revmatická horečka

Revmatická horečka je systémové zánětlivé onemocnění, které se může rozvinout jako pozdní reakce na nedoléčenou infekci horních dýchacích cest způsobenou některými streptokoky (zejm. spála). Onemocnění se obvykle vyskytuje u dětí v mladším školním věku a může postihovat mozek, srdce, klouby, kůži nebo podkožní tkáně.

Viz také horečka.