revmatická horečka

Revmatická horečka je systémové zánětlivé onemocnění, které se může rozvinout jako pozdní reakce na nedoléčenou infekci horních cest dýchacích způsobenou některými streptokoky (zejm. spála). Onemocnění se obvykle vyskytuje u dětí v mladším školním věku a může postihovat mozek, srdce, klouby, kůži, nebo podkožní tkáně.