horní dýchací cesty

Horní dýchací cesty jsou součástí dýchacího systému. Horní dýchací cesty zahrnují nosní dutinu, nosohltan a hrtan.

Viz také dýchací cesty, dolní dýchací cesty.