intervenční radiologie

Intervenční radiologie je lékařský podobor, který se zabývá prováděním miniinvazivních zákroků za současného využití moderních zobrazovacích metod (např. angiografie, výpočetní tomografie, magnetická rezonance či ultrazvuk). Tyto zákroky mohou být diagnostické i terapeutické a jsou prováděny s využitím buď velmi malých řezů do pacientova těla nebo přirozených tělních otvorů.

Lékař specializující se na intervenční radiologii se nazývá intervenční radiolog.

Viz také intervence, radiologie.