medicína založená na důkazech

Lékař se v praxi opírá o aktuální poznatky medicíny, které vycházejí z předložených důkazů z přísně hodnocených studií; hovoříme pak o medicíně založené na důkazech. Tyto důkazy jsou podkladem tzv. doporučených diagnostických a terapeutických postupů, které pomáhají lékařům v praxi v klinickém rozhodování. Medicína založená na důkazech se liší od tzv. komplementární nebo alternativní medicíny, která nemůže poskytnout důkazy o své účinnosti, a tím je pro lékaře i pro úhradu z veřejných prostředků nepřijatelná.
Vyhledat „medicína založená na důkazech“ na NZIP