medicína založená na důkazech

Medicína založená na důkazech neboli EBM (zkratka pochází z anglického názvu evidence-based medicine) znamená důsledné uplatňování znalostí nabytých na základě biologického, klinického a epidemiologického výzkumu v lékařství. Zvláštní důraz je přitom kladen na vyváženost přínosů, rizik a nákladů, ať už se to týká diagnostiky, screeningových programů či léčby.

Medicína založená na důkazech se liší od tzv. alternativní medicíny, která nemůže poskytnout důkazy o své účinnosti, a tím je pro lékaře i pro úhradu z veřejných prostředků nepřijatelná.

Viz také medicína (lékařství).