perkuse

Perkuse je odborný výraz pro „vyšetření poklepem“. Perkuse je jednou ze čtyř základních vyšetřovacích metod, které se používají při fyzikálním vyšetření. Lékař při perkusi poklepává na různá místa na povrchu pacientova těla (nejčastěji však na hrudník nebo na břicho) a pomocí svého sluchu a hmatu hodnotí stav vyšetřované oblasti.