auskultace

Auskultace je odborný výraz pro „vyšetření poslechem“. Auskultace je jednou ze čtyř základních vyšetřovacích metod, které se používají při fyzikálním vyšetření. Lékař při auskultaci naslouchá zvukům uvnitř těla, většinou prostřednictvím fonendoskopu, popř. stetoskopu. Auskultace se nejčastěji používá při vyšetření kardiovaskulárního systému (srdeční ozvy) a dýchacího systému (dýchací zvuky), ale třeba i při vyšetření dolní části trávicího traktu (zdravý trávicí trakt rovněž vydává charakteristické zvuky).

Odvozené přídavné jméno je auskultační.