aspekce

Aspekce je odborný výraz pro „vyšetření pohledem“. Aspekce je jednou ze čtyř základních vyšetřovacích metod, které se používají při fyzikálním vyšetření. Lékař při aspekci pozorně sleduje pacientovo tělo nebo jeho konkrétní část, zda jsou či nejsou přítomny charakteristické příznaky nějakého problému či onemocnění (např. žloutenka, křivá páteř apod.).